info@efcskola.edu.rs
+381 64 96 21 151
SREDNJA MEŠOVITA SKOLA
SREDNJA POSLOVNO MENADŽERSKA ŠKOLA Kruševac
Close Menu
Nova i moderna škola pruža mogućnosti učenicima da na kvalitetniji način savladaju gradivo i da se umetnički izraze na najkvalitetniji način. Rad u maloj grupi omogućava: individualniji pristup učeniku, bolju saradnju sa nastavnicima, što omugućava neizmerno bolji kvalitet nastave. 

Škola poseduje sopstveni izložbeni prostor, sa frekfentnim izložbama eminentnih umetnika, što učenicima omogućava direktan uvid u savremeno stvaralaštvo i interakciju sa umetnicima. 

Škola će organizovati pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. U zavisnosti od epidemiološke situacije nastava će biti organizovana u prostorjama škole ili po sistemu on line nastave.

https://https://www.youtube.com/watch?v=Ppvzn62JjeY

LIKOVNI TEHNIČAR - I GODINA

1.Srpski jezik i književnost
2.Strani jezik
3.Istorija
4.Muzička umetnost
5.Fizičko vaspitanje
6.Matematika
7.Računarstvo i informatika
8.Fizika
9.Hemija
10.Geografija
11.Biologija
12.Istorija umetnosti
13.Teorija forme
14.Crtanje
15.Verska nastava/Građansko vaspitanje

LIKOVNI TEHNIČAR - II GODINA

1.Srpski jezik i književnost
2.Strani jezik
3.Istorija
4.Fizičko vaspitanje
5.Matematika
6.Fizika
7.Istorija umetnosti
8.Crtanje
9.Slikanje
10.Vajanje
11.Grafika
12.Fotografija
13.Osnovi tehnologije i konzervacije
14.Verska nastava/Građansko vaspitanje

LIKOVNI TEHNIČAR - III GODINA

1.Srpski jezik i književnost
2.Strani jezik
3.Sociologija
4.Psihologija
5.Fizičko vaspitanje
6.Istorija umetnosti
7.Crtanje
8.Slikanje
9.Vajanje
10.Grafika
11.Osnovi tehnologije i konzervacije
12.Tehnike zidnog slikarstva
13.Višemedijska umetnost
14.Verska nastava/Građansko vaspitanje

LIKOVNI TEHNIČAR - IV GODINA

1.Srpski jezik i književnost
2.Strani jezik
3.Filozofija
4.Fizičko vaspitanje
5.Ustav i prava građana
6.Istorija umetnosti
7.Crtanje
8.Slikanje
9.Vajanje
10.Grafika
11.Osnovi tehnologije i konzervacije
12.Višemedijska umetnost
13.Računarska grafika i multimediji
14.Praktična nastava
Top