Сарадња

Средња пословно менаџерска школа развија сарадњу са органима управе, привредним субјектима и институцијама на територији Града Крушевца и Расинског округа.

Како би својим ученицима омогућили и обезбедили даље школовање и стручно усавршавање, Школа је успоставила сарадњу са Универзитетима, Факултетима и Високим школама са територије Републике Србије.

• Висока школа за економију и управу из Београда
www.rafin.edu.rs
• Факултет за инжењерски менаџмент и економију Универзитета Привредна академија из Новог Сада
www.fimek.edu.rs
• Факултет за менаџмент из Сремских Карловаца
www.famns.edu.rs

У току са развојем привреде у Крушевцу и Расинском округу, Школа прати потребе установа и предузећа и успоставља сарадњу са њима на плану професионалне праксе, напредовања запослених и запошљавања наших ученика.