info@efcskola.edu.rs
+381 64 96 21 151
SREDNJA MEŠOVITA SKOLA
SREDNJA POSLOVNO MENADŽERSKA ŠKOLA Kruševac
Close Menu

NAUTIČKI TEHNIČAR ZA POMORSKI SAOBRAĆAJ - I GODINA

1. Srpski jezik i književnost
2. Engleski jezik
3. Ruski jezik
4. Istorija
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
7. Računarstvo i informatika
8. Geografija
9. Fizika
10. Hemija
11. Biologija
12. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
13. Pomorska navigacija
14. Osnovi teorije broda
15. Praktična nastava
16. Građansko vaspitanje

NAUTIČKI TEHNIČAR ZA POMORSKI SAOBRAĆAJ - II GODINA

1. Srpski jezik i književnost
2. Engleski jezik
3. Ruski jezik
4. Istorija
5. Muzička umetnost
6. Likovna kultura
7. Fizičko vaspitanje
8. Matematika
9. Fizika
10. Mehanika
11. Pomorska navigacija
12. Osnovi teorija broda
13. Osnovi elektrotehnike
14. Saobraćajna geografija
15. Praktična nastava
16. Građansko vaspitanje

NAUTIČKI TEHNIČAR ZA POMORSKI SAOBRAĆAJ - III GODINA

1. Srpski jezik i književnost
2. Engleski jezik
3. Ruski jezik
4. Sociologija
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
7. Pomorska navigacija
8. Stabilitet i krcanje broda
9. Pomorsko pravo
10. Meteorologija
11. Okeanografija
12. Medicina za pomorce
13. Brodska administracija
14. Poznavanje br. mašina i uređaja
15. Brodska elektronika
16. Praktična nastava
17. Građansko vaspitanje

NAUTIČKI TEHNIČAR ZA POMORSKI SAOBRAĆAJ - IV GODINA

1. Srpski jezik i književnost
2. Engleski jezik
3. Ruski jezik
4. Filozofija
5. Fizičko vaspitanje
6. Matematika
7. Ustav i prava građana
8. Pomorska navigacija
9. Stabilitet i krcanje broda
10. Pomorsko pravo
11. Manevrisanje brodom i PISM
12. Brodska elektronika
13. Signalizacija i pomorske komunikacije
14. Sigurnost plovidbe
15. Praktična nastava
16. Građansko vaspitanje
Top