Образовни профили

Образовни профили за које је Школа регистрована су:

EKOНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Економски техничар је образовни профил у којем се ученици оспособљавају за рад у економској сфери пословања: банке, осигуравајућа друштва, установе и предузећа (благајна, рачуноводство, комерцијала…). У оквиру образовног профила Економски техничар, ученици се подучавају за даље усавршавање на студијама економског, банкарског, менаџерског и финансијског усмерења. У оквиру образовног профила Економски техничар се изучавају најновије и најактуелније методе и модели пословања, презентовања предузећа, али и фискална политика, како предузећа, тако и државе и међународних институција.

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Финансијски техничар је ускостручни образовни профил који ученике образује за послове обрачуна плата, пореза и доприноса, састављање фактура и других финансијских докумената, обрачунавање и књижење свих новчаних и неновчаних докумената расхода и прихода, састављање периодичних и завршних извештаја, вођење финансијске архиве и рад са готовим новцем. Финансијски техничар је углавном везан за канцеларијско пословање и од њега директно зависи успешно посовање предузећа или установе.

ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР

Цариник се углавном везује за рад на граничним прелазима и контроли робе и путника који путују преко границе. Међутим, Царински техничар је образовни профил који образује ученике како да се старају о заштити превасходно унутрешње трговине и спречавања промета илегалних предмета унутар, али и ван наше земље. Поред контроле пуника, робе и превозних средстава, Царински техничар контролише и обрачуне девизних плаћања, пореских и царинских намета, транспортних и товарних докумената. Суштински гледано, Цариник је заштитиник и одбрамбени бедем домаће производње и трговине.

Кликом на образовни профил можете видети предмете који су у оквиру њега.

Сви наведени образовни профили су IV степена стручности.

НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Наши наставници су еминентни стручњаци из својих обласи и долазе из основних и средњих школа Расинског округа, али и из састава професорског кадра Високих струковних школа и Факултета. Имена наших наставника и њихових компетенција можете видети овде.