info@efcskola.edu.rs
+381 64 96 21 151
SREDNJA MEŠOVITA SKOLA
SREDNJA POSLOVNO MENADŽERSKA ŠKOLA Kruševac
Close Menu

ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE - I GODINA

1. Osnove elektrotehnike
2. Računarska grafika i multimedija
3. Praktična nastava
4. Elektronika

ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE - II GODINA

1. Osnove elektrotehnike
2. Praktična nastava
3. Primena računara u elektrotehnici
4. Električna merenja
5. Elektrotehnički materijali
6. Elektronika
7. Osnove telekomunikacija

ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE - III GODINA

1. Elektronika
2. Digitalna elektronika
3. Elektronski pojačavači
4. Merenja u elektronici
5. Računari i programiranje

ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE - IV GODINA

1. Elektroenergetika
2. Visokofrekvencijska elektronika
3. Elektronski medicinski uređaji
4. Mikroprocesori sa elementima programiranja
5. Osnove automatskog upravljanja
6. Ekonomika i organizacija preduzeća
Top